Etapy szkolenia

Proponujemy następujące etapy przeprowadzenia szkolenia językowego:

 

1. Audyt językowy - Przed rozpoczęciem kursu przeprowadzony zostaje test językowy, mający na celu ustalenie faktycznego poziomu znajomości języka przez słuchacza. Na tej podstawie uczestnicy kursów mogą zostać podzieleni na grupy o odpowiednim poziomie.

2. Analiza potrzeb językowych słuchacza - Kolejnym etapem jest analiza indywidualnych potrzeb językowych słuchacza, bądź grupy. Jest to niezwykle ważny element procesu szkoleniowego, ponieważ, wraz z audytem językowym, stanowi on podstawę do stworzenia zindywidualizowanego programu nauczania.

3. Stworzenie grup - Na podstawie audytu językowego i analizy potrzeb słuchaczy, uczestnicy kursu podzieleni zostają na grupy. Grupa liczyć może minimalnie jedną osobę (zajęcia indywidualne), a maksymalnie sześć osób. Jako że poznawanie języka obcego wymaga czynnego uczestnictwa w zajęciach, mała liczba uczestników w każdej grupie optymalizuje efektywność nauczania.


4. Wyznaczenie czasu trwania i terminów zajęć - Po stworzeniu grup, Klient decyduje, kiedy maja odbywać się zajęcia i jak długo mają trwać. Zajęcia mogą mieć miejsce w dowolnie wybranym terminie – od wczesnego rana do wieczora.


5. Podpisanie umowy - Po stworzeniu grup i ustaleniu terminów odbywania się zajęć następuje podpisanie umowy i rozpoczęcie współpracy.


6. Rozpoczęcie zajęć i przedstawienie indywidualnego „Planu Kursu” przez lektora -W ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć, lektor prowadzący grupę przygotowuje dla niej indywidualny „Plan kursu”. Zawiera on wyszczególnienie potrzeb słuchaczy, ogólne cele kursu, plan rozwoju umiejętności językowych, wiedzy gramatycznej i słownictwa, sposób testowania materiału oraz źródła materiałów wykorzystywanych na lekcjach. Plan zostaje dostarczony Klientowi. Należy pamiętać, że „Plan Kursu” jest elastyczny. Może ulegać modyfikacjom w związku z pojawiającymi się bieżącymi potrzebami słuchaczy lub Klienta.


7. Ankiety zadowolenia słuchaczy - Pod koniec semestru słuchacze wypełniają „Ankietę zadowolenia słuchaczy”. Ma ona na celu sprawdzenie, czy słuchaczom odpowiada sposób prowadzenia zajęć przez lektora, wybór materiałów, program merytoryczny itd. W przypadku niezadowolenia, możliwa jest zmiana lektora.


8. Przedstawienie „Raportu Postępów” - Po zakończeniu każdego cyklu semestralnego (6 miesięcy), lektor przeprowadza test końcowy, podsumowujący pracę słuchacza w danym okresie. Sporządzany jest także „Raport Postępów” dla każdego z uczestników kursu. Raport dostarczany jest Klientowi.

 

O firmie

W Milestones Development and Training zajmujemy się organizacją zamkniętych szkoleń językowych dla firm.

Cechuje nas:

  • elastyczność
  • dopasowanie do potrzeb Klienta i słuchaczy
  • profesjonalizm i dokładne przygotowanie każdych zajęć
  • duży zapał i entuzjazm
Angielski jest naszą pasją i staramy się nią zarazić naszych uczniów. Lekcje języka nie muszą być nudne, żeby być skuteczne! Przekonajcie się sami Śmiech

Enjoy the process of learning!
Zespół Milestones Development and Training

Nasza misja

Drodzy Państwo,

W czasach powszechnej globalizacji znajomość języka angielskiego jest niezbędna praktycznie na każdym stanowisku. W Milestones pomożemy Państwa pracownikom podnieść kompetencje językowe. Zaś dzięki  rozwojowi osobistemu pracowników, nasze szkolenia i warsztaty staną się kamieniem milowym (ang. milestone) na drodze rozwoju Państwa firmy i pomogą w dojściu do celów biznesowych, jakie Państwo sobie założyli.

"Any tool has multiple uses. Language, for example, can be either a bridge or a barrier" ("Każde narzędzie ma wiele zastosowań. Język, na przykład, może być mostem lub barierą") Shane Tourtellotte

Naszą misją jest sprawić, by język angielski był dla Państwa firmy mostem do sukcesu.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową!

Kind regards,

Katarzyna Puzyńska
Milestones Development and Training