Metody nauczania

Stawiamy na łączenie metod nowoczesnych podkreślających pracę nad komunikacją i szybkim opanowaniem praktycznego posługiwania się językiem oraz tradycyjnego nauczania pomagającego przyswoić elementy gramatyki. Pozwala to na szybkie postępy i zlikwidowanie bariery językowej.

 

Nasze metody

 

  • aktywne wykorzystanie nowopoznanego materiału w sytuacjach komunikacyjnych
  • wykorzystanie struktur gramatycznych do konkretnych zadań językowych
  • rozwijanie wszystkich kompetencji językowych - mówienia, słuchania, pisania, czytania w oparciu o podręczniki i materiały autentyczne

 

 

Liczba osób w grupie

 

Zajęcia mogą odbywać się indywidualnie, jak również w grupach. Żeby zoptymalizować proces nauczania, grupy powinny liczyć maksymalnie sześć osób.

Materiały

 

Na zajęciach wykorzystywane są podręczniki renomowanych wydawnictw, materiały autentyczne (np. książki anglojęzyczne, nagrania) oraz materiały własne lektorów. Materiały dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdej grupy.


Klient ma kontrolę nad realizacją szkolenia poprzez:

Możliwość zmiany Planu Kursu – Klient i słuchacze w każdej chwili mogą zasygnalizować wprowadzenie zmian do Planu Kursu tak, aby był on jeszcze lepiej dostosowany do potrzeb.


Monitorowanie obecności i absencji uczestników na zajęciach – na początku każdych zajęć słuchacze podpisują listę obecności na zajęciach. Lista dostarczana jest Klientowi.


Monitorowanie realizowania Planu Kursu – po zakończeniu każdego miesiąca zajęć Klientowi dostarczany jest Dziennik Zajęć, w którym lektor odnotowuje temat i cel każdych zajęć oraz wykorzystane materiały. W ten sposób Klient może sprawdzać zgodność realizowania zajęć z uzgodnionym Planem Kursu.


Raporty Postępów – na zakończenie każdego cyklu semestralnego przygotowywane są Raporty Postępów dla każdego ze słuchaczy.


Ankieta oceniająca zajęcia i lektora – pod koniec semestru Klient i słuchacze mają możliwość oceny współpracy z lektorem.

 

O firmie

W Milestones Development and Training zajmujemy się organizacją zamkniętych szkoleń językowych dla firm.

Cechuje nas:

  • elastyczność
  • dopasowanie do potrzeb Klienta i słuchaczy
  • profesjonalizm i dokładne przygotowanie każdych zajęć
  • duży zapał i entuzjazm
Angielski jest naszą pasją i staramy się nią zarazić naszych uczniów. Lekcje języka nie muszą być nudne, żeby być skuteczne! Przekonajcie się sami Śmiech

Enjoy the process of learning!
Zespół Milestones Development and Training

Nasza misja

Drodzy Państwo,

W czasach powszechnej globalizacji znajomość języka angielskiego jest niezbędna praktycznie na każdym stanowisku. W Milestones pomożemy Państwa pracownikom podnieść kompetencje językowe. Zaś dzięki  rozwojowi osobistemu pracowników, nasze szkolenia i warsztaty staną się kamieniem milowym (ang. milestone) na drodze rozwoju Państwa firmy i pomogą w dojściu do celów biznesowych, jakie Państwo sobie założyli.

"Any tool has multiple uses. Language, for example, can be either a bridge or a barrier" ("Każde narzędzie ma wiele zastosowań. Język, na przykład, może być mostem lub barierą") Shane Tourtellotte

Naszą misją jest sprawić, by język angielski był dla Państwa firmy mostem do sukcesu.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową!

Kind regards,

Katarzyna Puzyńska
Milestones Development and Training